Mestermerke BVN Sentralgodkjenning Startbanken

SIKRING AV NAV-KONTORER

SIKRING AV ANSATTE MOT VOLDS- OG TRUSSELSITUASJONER

I 2013 ble vi kontaktet av et NAV-kontor for å øke sikkerhet på arbeidsplassen for de ansatte. Dette resulterte blant annet i at vi utviklet en rømningsdør slik at en saksbehandler raskt og uhindret kunne evakuere til et annet kontor dersom en trusselsituasjon skulle oppstå. I etterkant har vi montert disse dørene og andre løsninger på flere NAV-kontorer.

Med det som utgangspunkt, i tillegg til det faktum at vold og trusler mot NAV-ansatte er doblet på to år, har vi tatt sikte på å være en foretrukket leverandør når NAV-kontorer skal sikres mot trusler og truende adferd fra besøkende. Derfor har vi, i samarbeid med enkelte NAV-kontor, gjennomført ulike sikringstiltak.

PENDELDØR FOR EFFEKTIV RØMNING

Vi har utviklet en rømnings-pendeldør som slår begge veier og på den måten bidrar til at en saksbehandler kan evakuere rommet raskt og effektivt dersom det skulle oppstå en akutt situasjon.

FOLIER FOR FORSIKRING AV VINDUER OG GLASSFLATER 

Vi har mange ulike folier som bidrar både til økt sikkerhet og økt komfort i lokalene.

 • Folie for sikring mot knusing og splintring av vinduer. Den beskytter samtidig mot skade fra glasskår fra et knust vindu. 
 • Varmereflekterende folie for redusert temperatur som gir økt komfort som igjen kan bidra til redusert stressnivå for den besøkende.

Prisene er inklusive mva og forutsetter fortløpende arbeid når pris for påfølgende dør eller vindu benyttes.

SPESIALSKRANKE MED LAV, TILPASSET PENDELDØR ELLER VIPPBAR TOPPLATE

Er med på å sikre at uvedkommende ikke spontant kan storme inn på baksiden av skranken eller skrivebordet. Skjermende glassvegger ved skranken er et annet tiltak som er med på å redusere faren for spontane og plutselige angrep på de ansatte. Lav pendeldør eller vippbar bordplate for å forsinke noen å komme inn på baksiden av en skranke eller et skrivebord.

FORANKRING AV SKRIVEBORD

Festing av skrivebord etc slik at bordene ikke bare kan veltes mot og over en saksbehandler. 

Vi gjennomfører også oppussing av kontorer og næringslokaler!

SPØRSMÅL?

Ønsker du tilbud eller mer informasjon kan du fylle ut vårt kontaktskjema, så kommer vi gjerne på befaring.

Noen av våre oppdrag i det sist:

 • Malling & co
 • HMK Garde
 • Norgesgruppen Le Cafe
 • PM retrail
 • Sameiet Ankerveien
 • Plygon
 • Sameiet Drammensveien 46
 • Borettslaget Keyserløkka
 • Gjensidige Forsikring.
 • Busnel Butikken på Majorstuen.
 • Zett interiør AS
 • Dengin Hangedesign
 • Interiørakitekt Kari Ruud
 • Ilas Industri på Lambertseter
 • Arbeiderpartiet
 • Pilestrede Park borettslag
 • Folkemuset
 • Fabritius Eiendom AS
 • Hennes & Maurits.
 • Statsbygg AS
 • Skattedirektoratet
 • Åsengaten borettslag
 • Codan forsikring
 • Malermester Buer AS